Ana Sayfa


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Pzt, 23 Kas 2020 ]
Toplam 7 ziyaret
4 benzersiz ziyaretçi

kastamonu » Ekonomik Durum
Ekonomik Durum

SANAYİ:

A- KASTAMONU - ORGANİZE SANAYİ:

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi İnebolu yolu 18. Km'sinde gelindağı mevkiinde Halife ve Aksinir Köy hudutları dahilinde 100 hektar alanda kurulmuştur. 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici 1 maddesi ve 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı resmi gazetede yayınlanan " Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik" gereğince bölgemizde boş bulunan parsellerin tamamı tahsis edilmiştir.


Organize Sanayi Bölgemizin altyapı inşaatı bitirilmiştir.

Temeli atılan Gülcan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 100 dönüm alan tahsis edilmiş, mobilya imalatı için 1500 kişilik istihdam sağlanacaktır.

Ayrıca Müteşebbislerle ilgili diğer çalışmalarda ise; Daypa Gıda ve İhtiyaç Mad. Unlu Mam. İmal ve Paz. Koli. Şti.' nin dondurma deposu faaliyettedir.Bülbüloğlu Gıda Sanayi Adi Ortaklığı inşaatı çatı seviyesindedir.Alpen Alüminyum PVC Doğrama, Mobilya, Isı Yalıtımlı Cam, Turizm ve İnşaat LTD.ŞTİ.1800 m² alanda geçici olarak imalat yapabilir seviyeye gelmiştir.Bürüt 400 dönüm alan tahsis edilen Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kapalı alan olarak kaplayacağı alan 105.000 m² olup, 73.500 m² si tamamlanmış ve inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir.Ayrıca Ayhan KÖMEÇ (Çelik Kontrüksiyon) inşaata başlamış olup, kazı yapılmıştır.

Diğer Müteşebbislerin proje çalışmaları devam etmektedir.

Organize Sanayinde toplam 35 adet sanayi parseli olup, 34 adet Sanayi tesisi kurulacaktır.

B- TAŞKÖPRÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ:

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi 06.12.2005 tarihinde yer seçimi komisyonu tarafından yapılmış olup, belirlenen alan 70 hektardır. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin 2006 yılı yatırım programına alınması için Bakanlığa teklifte bulunulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçim komisyonu oluşturularak bu komisyonca seçilen alan Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak önerilmiş (70 hektarlık alan) ve çalışmaları tamamlanmıştır.

Yer seçimi komisyonu tarafından incelenen alanın Kadastro ve Tapulaması mevcut olmadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca; OSB çalışmalarına devam edilebilmesi için Kadastro çalışmaları tamamlanmış olup, Tapu tescilleri devam etmektedir.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 08.06.2007 gün ve 6267 sayılı yazılarına istinaden de mevcut alanın jeolojik etüt raporunun hazırlanması istenmiş ve gözlemsel jeolojik etüdü yapılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21.09.2007 tarih ve 10280 sayılı yazılarına istinaden; yatırım proğramı teklifinde değerlendirmeye alınmak üzere '' OSB Bilgilendirme Raporu'' hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teslim edilmiştir.

C- TOSYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ :

Tosya Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak Tosya-Samsun-Karayolu 13 Km. Akseki Yazısı Mevkiinde 200 hektar alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer tespiti yapılmıştır. Bu alana ait 1/100000 ölçekli hali hazır haritası yaptırılmıştır.

Ancak, Organize Sanayi Bölgesi Tosya Müteşebbis Heyetinin 2005 yılında almış olduğu karar ile mevcut alanın haklarının saklı kalmak üzere, özellikle hazine arazisi olan yerlerden yeni bir OSB alanı arama çalışmalarına başlanılmış olup, yapılan çalışmalar neticesinde Kurtbeli Mevkii Tayyare Meydanında bulunan büyük bir kısmı hazine arazisi olan 63 hektar alanın OSB alanı olarak tespit edilmesi kararlaştırılmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yer seçimi için müracaat edilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeni alan üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlemiş olduğu Kurumlardan (DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü) alınan görüşlerde yeni alanın OSB alanı olarak kullanılmasının uygun olacağı görüşlerinin alındığı bildirilmiş ve Müteşebbis Teşekkül Heyeti tarafından eski alandan vazgeçildiğine dair kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi halinde Yer Seçimi çalışmalarına devam edileceği bildirilmiştir.

Bunun üzerine Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 26.02.2007 tarihinde yapılan toplantısında, 200 hektarlık eski alandan vazgeçildiği ve yeni alan için yer seçimi yapılması doğrultusunda karar alınmış ve alınan bu karar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.

Yeni belirlenen OSB alanı için yer seçim komisyonunca 26.04.2007 tarihinde mevcut alan üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak yer seçim raporu düzenlenmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03.09.2007 tarih ve 9802 sayılı yazılarına istinaden, yeni seçilen alana ait gözlemsel etüd raporu hazırlama çalışmaları devam etmektedir.Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylı mülkiyet listelerinin çıkartılması, Kadastro Müdürlüğünce onaylı 1/5000 ölçekli kadastral pafta ile birlikte istenilen evrak ve belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

D -SEYDİLER ÖZEL ORGANİZE SANAYİ :

Seydiler Özel Organize Sanayi İnebolu-Kastamonu yolu üzerinde Kocakırı mevkiinde toplam 1.088.000 m²'lik alan üzerinde kurulmuştur.1998 yılında Seydiler Belediye Başkanlığının kendi imkânlarıyla altyapı projeleri ve şahıs arazilerinin kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.47 parsel arsanın yatırımcı firmalara tahsisi sağlanmış, 10 yatırımcı firma yatırımlarına başlamıştır.Şuanda 3 tane fabrika deneme üretimine başlamış olup, 9 tane fabrika inşaatı da farklı aşamalarda devam etmektedir.

Seydiler Özel Organize Sanayi tam olarak faaliyete geçtiğinde 2000-2500 kişiye istihdam sağlanacaktır.

E- 5084 SAYILI TEŞVİK YASASI KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR:

İlimizde yatırım yapmak amacıyla 9 adet taşınmaz mal 5084 sayılı kanuna göre yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Bu taşınmazların toplam değeri 12.007.259,45 YTL'dir.

Bu yatırımların öngördüğü istihdam sayısı ise 768 kişidir.

Yatırımlar; Gemi yapımı tersanesi, Çelik ve Ahşap Deniz Araçları Tersanesi Tesisleri, Özel Hastane ve Yardımcı Hizmet Binası, Beton ve Hazır Beton Elemanları Tesisleri konularından oluşmaktadır.Bu yatırımların bedelsiz devir işlemleri tamamlanmıştır. Cide Gemiyat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yapı Kur. Mim. Müh. İnş.Ür.Makine İml.İth.İh.San.Tic.Şirketleri üretime başlamış, diğerleride yatırım amaçlı faaliyetlerine başlamıştır.

Ayrıca; Cide İlçesinde ART İnş. Taah.San. ve Tic. A.Ş'ne 9.928,17 m²'lik alan ile 13.153,12 m²'lik alan üzerinde deniz ulaşım nakil araçları üretimi ve yatırım imalatı yapmak amacıyla Maliye Bakanlığından bedelsiz kullanma izni talebinde bulunulmuştur.

KASTAMONU SFC AĞAÇ SANAYİ :

SFC Firmasının Dortek kapı sanayi 1.kısım 2004 yılında işletmeye alınmış ve 360 kişi istihdam edilmiştir. 2.kısım tesislerinin inşaatı bitmiştir. Kingdoor monoblok kapı üretimine 2006 yılında başlanmıştır. Parke, dış cephe kaplaması ve monoblok pencere deneme üretimine başlanmıştır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına ait işlemler;

Akaryakıt dağıtım şirketlerince akaryakıt ürünlerine uygulanan fiyat düzenlemeleri aylık olarak İlçe Kaymakamlıkları, bütün Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişiliklere talepleri halinde bildirimde bulunulmuştur.

Bakanlığa bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan,ruhsatları iptal edilen maden sahaları ile ilgili yazışmalar yapılmıştır.

Ulaştırma Bakanlığına ait İşlemler;

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2. maddesine istinaden hazırlanan "Kastamonu Valiliği Karayolu Taşıma Yönergesi" kapsamında İlimiz sınırları içerisinde ve 100 km.' ye kadar olan mesafelerde yolcu taşımacılığı yapmak isteyenlerin talepleri incelenmiş, uygun bulunanlara (Y) türü taşımacılık belgesi düzenlenmiştir.

Valilik Makamı tarafından verilen diğer görevler ifa edilmiştir.

İl Müdürlüğümüze 2005 yılı sonu itibariyle 6028 adet evrak girişi ve 1645 evrak çıkışı yapılmış, ayrıca çeşitli konularda 422 adet Valilik ve Müdürlük oluru alınmıştır.

TİCARET

İÇ TİCARET


a) İl Hudutları İçindeki İç Piyasa Faaliyetleri:

Kastamonu İlinin ticaret hayatı genel olarak il merkezinde toplanmaktadır. Tosya, Taşköprü, İnebolu ilçelerinde de ticaret hayatı bir nebze gelişmiştir.

Kastamonu ilinde ticari yoğunluk, giyim, tuhafiye, dayanıklı tüketim maddelerinin yanı sıra tarıma dayalı olarak, kendir elyafından mamul ip, sicim, urgan ile sarımsak, yün ve tiftik sayılabilir.

İl Merkezi dışında Tosya ilçesinde yine tarıma dayalı pirinç, elma, kıl ipliği ve telacılık, inşaat tuğlası ile linyit kömürü, küre ilçesinde kireç imali, bakırlı prit cevheri, Azdavay ilçesinde taşkömürü, Abana ilçesinde elektrik motoru ve çeşitleri, yine il merkezinde tekstil, Araç ilçesinde tekstil, İnebolu'da ambalaj sandığı, Cide ilçesinde kereste ve mobilya mamulleri ile Taşköprü ilçesinde sigara kağıdı ve jüt ipliği önemli ticaret mallarındandır.

b) Diğer İllerle İlgili Mübadeleler:

İlimizden diğer illere gönderilen mamuller, başta kereste, doğrama, yonga-levha, ağaç parke, sarımsak, pirinç, canlı hayvan ve hayvansal ürünler (et, süt ve süt mamulleri, deri), kıl ipliği, tela, kendir elyafı, ip, sicim, urgan, bakırlı prit, sigara kağıdı ve çeşitleri, jüt ipliği, inşaat tuğlası, kristal şeker, küspe, zincir, elektrik motoru, konfeksiyon başlıcalarındandır.

Diğer illerden ilimize gelen mamuller ise, dayanıklı tüketim maddeleri, otomobil ve yedek parça, manifatura, inşaat malzemeleri, meyve sebzedir.

c) İl Sınırları İçinde Ticari Kuruluşları Ekonomik, Ticari, Tarımsal ve Mesleki Faaliyetleri:

1- Ticaret ve Sanayi Odaları: 5590 Sayılı Kanuna tabi olarak kurulan il merkezinde 1, İnebolu, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde birer adet olmak üzere toplam 4 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır.


2- Ticaret Borsaları: İlimizde 5590 sayılı Kanuna göre kurulu 1 adet Ticaret Borsası mevcuttur.

3- Ziraat Odaları: İlimizde 6944 sayılı Kanuna göre kurulu bulunan Ziraat Odası sayısı 6 adettir. Bunlar Merkez ilçe, Araç, Cide, Küre, Taşköprü, Tosya ilçelerindedir.

4- Tabipler Odası: İlimizde Kastamonu ve Çankırı illerini kapsayan bir adet Tabipler Odası mevcut olup, kayıtlı üye sayısı 234 kişidir.

5- Eczacılar Odası: İlimizde, Kastamonu-Çankırı illeri ile Sinop'un Boyabat ilçesini içine alan bir adet 26.Bölge Eczacılar Odası mevcuttur.

6- Baro: İlimizde 1930 yılında kurulan bir adet Baro mevcuttur.

7- 2908 Sayılı Kanuna Tabi Dernekler: İlimiz merkez ve ilçelerinde 2908 sayılı Kanuna tabi 453 adet dernek mevcuttur. Bu derneklerin ilçelere göre dağılımı ve üye sayıları 28.628'dir. (2005 Yılı Sonu İtibariyle)

8- Kooperatifçilik:

a) Tarım Kredi Kooperatifleri:

İlimizde kurulu bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerince 2005 yılında çiftçilere kooperatif aracılığı ile satışı yapılan kimyevi gübre, tohumluk, tarımsal alet ve ekipmanlar aşağıda tablo halinde verilmiştir.


b) Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri:

1163 Sayılı Kooperatifler kanunu'na tabi olarak kurulan 309 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 31 adet Sulama Kooperatifi, 4 adet Su Ürünleri Kooperatifi, 1 adet Pancar Ekicileri Kooperatifi, 3 adet Kooperatifler Birliği mevcuttur (2005 Yılı Sonu İtibariyle).

Ayrıca; Merkez ilçede ve Tosya'da birer tane olmak üzere 2 adet Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Tüketim Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Çatalzeytin ilçesinde 1 Adet Turizm Geliştirme Kooperatifi, Merkez ilçede 1 Adet Üretim Pazarlama Kooperatifi mevcuttur.30.06.2005 tarihi itibariyle.

9- Sigortacılık: İlimizde faaliyet gösteren sigorta şirketi yoktur. Ancak bazı sigorta şirketlerinin acentelikleri bulunmaktadır. Sigorta işlemlerinin genel konuları ise kaza, yangın, ölüm, trafik ve özel sigorta v.b.(2005 yılı sonu itibariyle).

DIŞ TİCARET

a) İthalat:
İlimizde sanayi kuruluşlarının az olması ve altyapı eksikliği nedeni ile direkt olarak ithalat yapılmamaktadır. İlimize dış ülkelerden yapılan ithalatlar diğer illerdeki ithalatçı firmalar tarafından yapılmakta olup bu mallar endirekt olarak ilimizde piyasaya arz edilmektedir. 2005 yılı içinde ilimiz İnebolu Limanından 1.187.249,56$'lık ithalat yapılmıştır.(2005 yılı sonu itibariyle).

a) İhracat:
İlimizden yabancı ülkelere ihraç edilen ürünler arasında toz şeker, muhtelif gıda, bakır konsantresi bulunmaktadır. Diğer ürünler ise direkt olarak bilinmemektedir. Çünkü ilimiz kaynaklı ihraç ürünleri başka illerdeki ihracatçı firmalar kanalı ile yapılmaktadır. Sinop Gümrük Müdürlüğünün verilerine göre 2005 yılı içinde İnebolu limanından 37.450,00$'lık ihracat gerçekleştirilmiştir.(2005 yılı sonu itibariyle).

EKONOMİ

İlimiz Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, yarı karasal iklimin tesiri altındadır. Buna bağlı olarak tarımsal etkinlikler İlimizde önemli yer tutmaktadır.

İlin toplam arazisinin %64'lük bölümünü orman alanları kaplamaktadır. Tarım alanı ise İlimizin toplam arazisinin ancak %28'ini kaplamaktadır. Bu arada İl arazisinin % 2'lik bölümü ise yerleşim alanları ve kullanılmayan araziler kaplarken % 6 ?lık bölümü de çayır ve mera alanları kaplamaktadır.

İlimizde sulamaya elverişli tarım arazisi 212.587 Ha olup, toplam tarım alanı 367.445 Ha'dır. Sulanabilir alanın ancak 52.825 Ha'lık bölümü sulamaya açılabilmiştir. İlde sulamaya elverişli olup da sulanamayan alanın sulamaya açılabilmesi halinde İldeki tarım ürünlerinin verim ve üretim miktarlarında oldukça büyük artış sağlanacaktır.

TARIMSAL ÜRETİM

İlimizde Çeşitli tarla ve sebze ürünleri üretimi yapılmaktadır. Ancak İsim yapmış ve İlimize önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayan ürünlerimizden Tosya Pirinci ve Taşköprü sarımsağı üretiminin arttırılması ve geliştirilmesi için her yıl Valiliğimiz İl Özel İdare Müdürlüğünün desteği ile yapılan projeler kapsamında üreticilerimiz desteklenmektedir. Bu sayede birim alandan elde edilen ürün artırılması ve kalitenin daha da yükseltilmesine çalışılmaktadır.

Ayrıca İlimizde yem bitkileri ürünlerine verilen destekle birlikte İlimizde yem bitkileri üretimi her yıl artarak devam etmektedir. Buda İlimizde hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

2005 yılı sonu itibariyle 125.472 dekar alana yem bitkisi (Yonca, korunga, Macar Fiği, tiritikale, Adi fiğ, hayvan pancarı) ekilmiş olup toplam 53.218 ton kuru ot elde edilmiştir. Ayrıca 35.760 dekar alana Silajlık Mısır ekilerek toplam 170.755 ton silaj elde edilmiştir.

HAYVANCILIK

2006 yılında ilimizdeki büyükbaş hayvan sayısı 299.208, küçükbaş hayvan sayısı 103.832'dir.

İlimizde 2006 yılında 952 köyde 60.688 adet arı kovanı mevcut olup, bu kovanlardan 399.686 kilo bal ve 17.808 kilo balmumu üretilmiştir.

2006 yılında su ürünü olarak 13 adet alabalık tesisinde 374 ton balık üretilmiştir.

İlimiz mezbahalarında ve özel kombinalarında 2006 yılında küçükbaş, büyükbaş olmak üzere toplam 4761 adet hayvan kesilerek üretim ve tüketime sunulmuştur.

2006 yılında ilimizde süt üretimi 131.000 ton, yün üretimi 14 ton, bal üretimi 399.686 ton, alabalık üretimi 215 ton, deri üretimi 4761 adet ve yumurta üretimi 60.608.800 adettir.


Bu sayfaya henüz yorum yazılmadı.

Editör Bilgileri

Emrah KÜTÜKCÜ

Ajans-İşletmeci


Editöre Ulaşın

Oylama

Yerel Seçimlerinde Hangi Partiye oy vereceksiniz

AKP

CHP

MHP

DSP

DP

GP

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi